پایگاه داده SQL

پارکینگ در SQLServer

پروژه پارکینگ در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای [...]

رزرواسیون بلیط هواپیما در SQLServer

پروژه رزرواسیون بلیط هواپیما در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی [...]

پایگاه داده دبیرخانه در SQLServer

پروژه پایگاه داده دبیرخانه در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده [...]

فروش گیاهان دارویی در SQLServer

پروژه فروش گیاهان دارویی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده [...]

فروشگاه لپ تاپ در SQLServer

پروژه فروشگاه لپ تاپ در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

فروشگاه تجهیزات خانگی در SQLServer

پروژه فروشگاه تجهیزات خانگی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی [...]

نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی در SQLServer

پروژه نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql [...]

فروشگاه فرش در SQLServer

پروژه فروشگاه فرش در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

پایگاه داده دفتر هواپیمایی در SQLServer

پروژه پایگاه داده دفتر هواپیمایی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و [...]

حسابهای کوتاه مدت در SQLServer

پروژه حسابهای کوتاه مدت در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است [...]