پایگاه داده SQL

بیمه تکمیلی در SQLServer

پروژه بیمه تکمیلی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

بیمارستان در SQLServer

پروژه بیمارستان در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای [...]

قرض الحسنه در SQLServer

پروژه قرض الحسنه در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

فروش بدلیجات دست ساز در SQLServer

 پروژه فروش بدلیجات دست ساز در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی [...]

شرکت نرم افزاری در SQLServer

پروژه شرکت نرم افزاری در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

پایگاه داده آموزشگاه در SQLServer

پروژه پایگاه داده آموزشگاه در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده [...]

اسباب بازی فروشی در SQLServer

پروژه اسباب بازی فروشی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است [...]

شر کت برنامه نویسی در SQLServer

پروژه شر کت برنامه نویسی در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده [...]

سوپر مارکت با sql در SQLServer

پروژه سوپر مارکت با sql در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]