تجزیه و تحلیل سیستم

فروش میوه و سبزی در RationalRose

پروژه فروش میوه و سبزی در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده [...]

آهن فروشی در sql در RationalRose

پروژه آهن فروشی در sql در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده [...]

بانکداری در RationalRose

پروژه بانکداری در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده [...]

مدیریت داخلی استخر در RationalRose

پروژه مدیریت داخلی استخر در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده [...]

حسابداری فروشگاه در RationalRose

پروژه حسابداری فروشگاه در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده [...]

فروش تجهیزات الکتریکی در RationalRose

پروژه فروش تجهیزات الکتریکی در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم [...]

بخش آموزش جمعیت هلال احمر در RationalRose

پروژه بخش آموزش جمعیت هلال احمر در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و [...]

باشگاه در اس کیو ال در RationalRose

پروژه باشگاه در اس کیو ال در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده [...]

بایگانی اداره در RationalRose

پروژه بایگانی اداره در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده [...]

انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه در RationalRose

پروژه انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه در RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) [...]