Delphi دلفی

ضرب زنجیره‌ای ماتریس در delphi

مساله ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه آن یکی از مثال‌های مشهور [...]

دبیرستان غیر انتفاعی در delphi

پروژه دبیرستان غیر انتفاعی در delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و [...]

برنامه ریزی کارها در delphi

پروژه برنامه ریزی کارها در delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم [...]

باشگاه ورزشی مدل پیشرفته در delphi

پروژه باشگاه ورزشی مدل پیشرفته در delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی [...]

دنیای هیولای وامپوس در delphi

پروژه بسیار ساده و در حد پروژه دانشجویی طراحی شده است و دارای توضیحات خط به خط پروژه و [...]

پیشخوان در delphi

پروژه پیشخوان در delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده [...]

آژانس تاکسی تلفنی در delphi

پروژه آژانس تاکسی تلفنی در delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم [...]