C sharp سی شارپ

تاکسی تلفنی در c sharp

پروژه تاکسی تلفنی در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

کودکستان در c sharp

پروژه کودکستان در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

مسافرخانه در c sharp

پروژه مسافرخانه در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در c sharp

این تبدیل کاملا دقیق بوده و تمامی موارد همانند سال کبیسه و فاصله زمانی را نیز مورد [...]

حمل و نقل در c sharp

پروژه حمل و نقل در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

سوپر پروتئینی در c sharp

پروژه سوپر پروتئینی در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم [...]