C sharp سی شارپ

مدیریت بیمارستان در c sharp

پروژه مدیریت بیمارستان در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم [...]

عطاری در c sharp

پروژه عطاری در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

پیرایش در c sharp

پروژه پیرایش در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

آژانس کاریابی در c sharp

پروژه آژانس کاریابی در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم [...]

نوبت دهی در c sharp

پروژه نوبت دهی در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

آژانس مسافرتی تور در c sharp

پروژه آژانس مسافرتی تور در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و [...]

قرض الحسنه در c sharp

پروژه قرض الحسنه در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده [...]

مدیریت پرونده های دادگاه در c sharp

پروژه مدیریت پرونده های دادگاه در c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی [...]

ساعت در c sharp

[...]