Month: مارس 2017

n وزیر در delphi

[...]

فروش تلویزیون در SQLServer

پروژه فروش تلویزیون در SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و [...]

پروتئینی در VisualBasic

پروژه پروتئینی در VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و [...]

بیمارستان در VisualBasic

پروژه بیمارستان در VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و [...]